Zichtbare en onzichtbare risico’s van geïmpregneerd hout.

Een overzicht van de beschikbare informatie rondom Celfix en Tanalith. Twee van de meest toegepaste impregneermiddelen in Nederland.

Wat is geïmpregneerd hout?

Hout wordt al vele jaren verduurzaamd om het beter bestand te maken tegen invloeden van buitenaf zoals weer, schimmels en ongedierte. De methodes die daarvoor gebruikt worden zijn in de loop van de jaren sterk verbeterd. Waar men in het verleden voornamelijk gebruik maakte van schilderen en dompelen, wordt tegenwoordig vooral gebruikt gemaakt van hogedruk-installaties om de middelen diep in het hout te brengen.

De stoffen die daarmee in het hout geperst worden zijn doorgaans zeer giftig en ook niet helemaal zonder controverse. In dit artikel nemen we twee van de meest gebruikte impregneer-middelen onder de loep waar consumenten mee in aanraking kunnen komen, te weten Celfix OX en Tanalith (E3492).

Continue reading